|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

#ประกาศ…รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับ ป.โท-ป.เอก รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 7 มี.ค. -7 เม.ย. 67 
ภาคเรียนที่ 1/2567 
ลิงค์รับสมัคร https://admis.nstru.ac.th/admis_nstru/index.php