|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กำหนดการสอบและชำระเงินสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาตกค้าง ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2567 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม https://arit.nstru.ac.th/exam-schedule-and-payment-22566/