|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง