|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฎิบัติการ Smart Classroom จำนวน 1 ชุด