|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ณะเทคโนฯ มรภ.นศ. อบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หมู่ 8และหมู่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • วันประกาศ: 30 พฤษภาคม 2567
  • จำนวนเข้าชม: 30 ครั้ง]
  • ผู้ประกาศ: ....

คณะเทคโนฯ มรภ.นศ. อบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เร่งดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Up Skill) ฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาวชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  ในครั้งนี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หมู่ 8และหมู่ 2  ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ