|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะเทคโนฯ มรภ.นศ. เร่งพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาวชุมชน การอบรมทำขนมครกชาววังยกถาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • วันประกาศ: 30 พฤษภาคม 2567
  • จำนวนเข้าชม: 32 ครั้ง]
  • ผู้ประกาศ: ....

คณะเทคโนฯ มรภ.นศ. เร่งพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาวชุมชน
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดินหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Up Skill) ฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาวชุมชนท้องถิ่น  โดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการอบรมทำขนมครกชาววังยกถาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ