|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

14 มีนาคม 2567 มรภ.นศ. จัดเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ยกย่องผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  • วันประกาศ: 16 มีนาคม 2567
  • จำนวนเข้าชม: 68 ครั้ง]
  • ผู้ประกาศ: ....

14 มีนาคม 2567 มรภ.นศ. จัดเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ยกย่องผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพประกอบ