|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

21 ก.พ. 2567 กีฬาภายในมหาชัยเกมส์/ขบวนพาเหรด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  • วันประกาศ: 7 มีนาคม 2567
  • จำนวนเข้าชม: 86 ครั้ง]
  • ผู้ประกาศ: ....

21 ก.พ. 2567 กีฬาภายในมหาชัยเกมส์/ขบวนพาเหรด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ