|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา รอบที่ 6 รับตรงคณะ (Walk-In NSTRU)
สมัครผ่านระบบออนไลน์ มาสอบสัมภาษณ์โดยตรงที่ คณะ/หลักสูตร และรายงานตัว ณ สำนักส่งเริมวิชาการและงานทะเบียน #เสร็จในวันเดียว 👍
21 - 31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)