|


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty ofIndustrial Technology
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รอบรับตรงคณะ Walk-In NSTRU* สามารถสมัครได้ที่ https://admis.nstru.ac.th ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2567 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร โดยสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น