ค้นหา คำอธิบายรายวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ค้นหา รหัสวิชา หรือ ชื่อวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร / แฟ็กซ์ 075-377439
e-Mail : techno.nstru@gmail.com พัฒนาโดย ทรงศักดิ์ โพธิ์ปลอด e-Mail : shongsak@hotmail.com