จำนวน 45  รายการ  
 ชื่อ  วันที่ :: เวลา  บุคลากร  รายละเอียด  สถานะ  คอมเมนต์
อรจิตร ไชยลิขิต 2020-01-08 / 10:43 อาจารย์ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์ห้อวพักสาขาคอมพิวเตอร์มีปัญหา เปิดเครื่องไม่ได้ ดำเนินการเสร็จแล้ว
วิชิต มาลาเวช 2019-12-25 / 14:43 อาจารย์ อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ อาคาร22ห้องพักสาขาไฟฟ้า ดำเนินการเสร็จแล้ว
อ.เปมิกา แซ่เตียว 2019-12-24 / 09:34 อาจารย์ จอโปรเจคเตอร์ห้องเรียน 2212 ขาด ดำเนินการเสร็จแล้ว
เปมิกา แซ่เตียส 2019-12-20 / 09:29 อาจารย์ ลงวินโดว์ใหม่ พร้อมโปรแกรม ดำเนินการเสร็จแล้ว
วิลาวัณย์ จินวรรณ 2019-12-19 / 10:41 อาจารย์ สัญญานโปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นจอภาพ ห้อง 1831 ดำเนินการเสร็จแล้ว
อัจฉรสิริ อนุมณี 2019-12-19 / 10:35 อาจารย์ โปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นจอภาพ ห้อง 1813 ดำเนินการเสร็จแล้ว
ณปภัช จันทร์เมือง 2019-12-17 / 10:27 อาจารย์ visual อาคาร 25 ห้อง 2521และ2522 ใช้ไม่ได้ ดำเนินการเสร็จแล้ว
เปมิกา 2019-12-03 / 15:32 อาจารย์ Projecter ห้องเรียน 2211 ใช้งานไม่ได้คับ ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผศ.วิชิต มาลาเวช 2019-12-03 / 10:09 อาจารย์ คอมพิวเตอร์ไม่ขึ้นจอภาพ 2227 ดำเนินการเสร็จแล้ว
พัชรินทร์ 2019-12-03 / 09:59 อาจารย์ ภาพไม่ขึ้น projector ห้อง 2327 ดำเนินการเสร็จแล้ว
   ค้นหาข้อมูลบุคลากร (อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ )