รายการครุภัณฑ์
กรุณาป้อน ข้อมูลให้ครบ ด้วยครับ.

ปีงบประมาณ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ จำนวน(หน่วย) จำนวน(เงิน) ห้อง ผู้ดูแล หมายเหตุ ใช้ประจำที่
2555 55.07.114.49
เครื่องชั่งดิจิตอลพิกัด ขนาด 4000 กรัม
1 35000 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งน. เทคโนโลยีโยธา
2556 56.07.107.13
ตู้อบลมร้อน
1 97000 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งน. เทคโนโลยีโยธา
2556 56.06.43.24
กล้องวงจรปิด
1 48000 อาคาร 18 ชั้น 2 น.ส.อรพรรณ อำนวยศิลป์ งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2556 56.15.37.2580
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo
1 23990 23 ชั้น 1 นายปริญญา หม่อมพิบูลย์ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2556 56.15.37.2381
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 18720 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2556 56.15.01.479
เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP
1 13900 23 ชั้น 1 นายปริญญา หม่อมพิบูลย์ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2556 56.17.04.1.4
กล้องระดับอัตโนมัตกำลังขยาย 30 เท่า ยี่ห้อ SOUTH
1 38092 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งปม. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.07.202.282-.286
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
5 40000 18 ชั้น 1 นายวิชิต มาลาเวช งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2555 55.05.06.408
เครื่องขยายเสียง ขนาด 60 วัตต์
1 24000 18 ชั้น 2 น.ส.อรพรรณ อำนวยศิลป์ งน. ชำรุด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2555 55.08.21.29-32
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
4 11235 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2555 55.08.21.27-28
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
2 8453 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2555 55.06.01.169
กล้องถ่ายพร้อมการ์ด
1 8370 อาคาร 24 นายสุภาพ บุญเรือง งน. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.01.02.5038
เก้าอี้ไฟเบอร์ พร้อมโต๊ะไม้
1 16680 อาคาร 24 นายสุภาพ บุญเรือง งน. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.07.243.23
เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม
1 5500 2321 นายสมหมาย ศรีสุข งปม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2555 55.07.201.2
เครื่องมือวัดค่ารังสีแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ KSP
1 117000 23 ชั้น 1 นายมนตรี เรืองประดับ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2555 55.01.88.5
พรมอัดลูกฟูก ขนาด 4x8 ม.
1 12000 18 ชั้น 2 น.ส.อรวรรณ ระย้า งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2555 55.01.02.5034-5036
ม้านั่งโครงเหล็ก 2X2 ม.
3 12600 บริเวณหน้าอาคาร 18 นายสมหมาย ศรีสุข งน. สำนักงานคณบดี
2555 55.07.270.2
ชุดฝึกปฏิบัติการด้าระบบสื่อสารใยแก้วแบบนำแสง
1 97070 2324 นายสมหมาย ศรีสุข งน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2555 55.01.21.961
เครื่องปรับอากาศ ความเย็นไม่น้อยกว่า 36800 BTU
1 43500 1816 น.ส.อัญชลี พริ้มพราย งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2555 55.01.57.2248
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
1 17400 อาคาร 24 นายสุภาพ บุญเรือง งน. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.01.57.2247
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
1 22000 อาคาร 24 นายสุภาพ บุญเรือง งน. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.01.21.959
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9204.55 BTU ยี่ห้อ อิมิเน้น
1 17500 18 ชั้น 2 น.สอรวรรณ ระย้า งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2555 55.01.21.958
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 3600 BTU ยี่ห้อ อิมิเน้น
1 43500 18 ชั้น 2 น.สอรวรรณ ระย้า งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2555 55.09.55.16
เครื่องกลึงยี่ห้อ MASHIROY รุ่นC11I80
1 598000 23 ชั้น 1 นายมนตรี เรืองประดับ งปม. วิศวกรรมเครื่องกล
2555 55.01.57.2238
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
1 20400 23 ชั้น 1 นายมนตรี เรืองประดับ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2555 55.01.57.2237
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
1 28500 23 ชั้น 1 นายมนตรี เรืองประดับ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2555 55.01.57.2210
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM
1 70000 18 ชั้น 2 นายสมหมาย ศรีสุข งน. สำนักงานคณบดี
2555 55.07.37.12-.16
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5 15000 2322 นายสมหมาย ศรีสุข งปม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2555 55.05.67.1
ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับบอร์ด ทดลองแบบ Base Unil
1 50920 2326 นายวราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ งน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2555 55.70.270.1
ชุดทดลองสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงแบบเชื่อมต่อคอมฯ
1 144450 2324 นายวิชิต มาลาเวช งปม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2555 55.01.21.926-.927
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน
2 55150 1836 นายวิชิต มาลาเวช งน. สำนักงานคณบดี
2555 55.01.21.919-.925
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
7 33300 2411 นายวิชิต มาลาเวช งน. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.01.21.915-.918
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
4 28400 อาคาร 24 นายวิชิต มาลาเวช งน. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.01.57-2195
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Dell
1 20900 23 ชั้น 1 นายกรีฑา แก้วคงธรรม งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2555 55.17.03.01
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ PENTAX
1 67000 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม งปม. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.01.57.2176-2178
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Asus
3 25000 18 ชั้น 2 นางสาวอรพรรณ อำนวยศิลป์ งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2555 55.06.01.164-165
กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ Cannon
2 25000 (การจัดการ)(18 ชั้น 1) (คอมฯ)( 18 ชั้น 2 ) นายอัษรายุทร มาสแก้ว งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2555 55.05.11.247
LED FUNHD 4.2 นิ้ว
1 20000 22 ชั้น 1 นายนราพงศ์ ช่วยชัย งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2555 55.01.57.2162-2163
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2 20000 22 ชั้น 1 นายนราพงศ์ ช่วยชัย งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2555 55.05.06.406-407
เครื่องขยายเสียง ขนาด 30 วัตต์
2 16850 18 ชั้น 2 น.ส.อรพรรณ อำนวยศิลป์ งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2555 55.15.11.78
โปรแกรม LIMDEP
1 30000 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งน. เทคโนโลยีโยธา
2555 55.15.11.77
ซอฟแวร์ SPSS4 (โปรแกรม)
1 99946 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งน. เทคโนโลยีโยธา
2554 54.07.135.6-10
ชุดฝึกกระแสสลับ-ตรง
5 20000 22 ชั้น 2 นายวิชิต มาลาเวช งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2554 54.07.135.11-17
ชุดบอร์ดทดลองดิจิตอลพร้อม
7 16430 22 ชั้น 1 นายวัสสา รวยรวย งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2554 54.01.02.4999
โต๊ะระดับหินแกรนิต
1 58000 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2554 54.04.15.25-26
เครื่องเลื่อยโลหะ
2 20000 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2554 54.01.06.1491-.1494
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน
4 7750 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2554 54.04.04.3-4
เครื่องเจาะพื้น
2 28000 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2554 54.07.202.221-.222
เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์
2 32208 อาคาร 25 นายวิชิต มาลาเวช - เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2554 54.07.202.211-.214
เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์
4 32208 อาคาร 22 นายวิชิต มาลาเวช - เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2554 54.06.40.157-.168
เครื่องฉายภาพทึบแสง
12 18661 อาคาร 22,23,25,25 นายวิชิต มาลาเวช - สำนักงานคณบดี
2554 54.15.01.460-461
เครื่อง Printer ยี่ห้อ HP
2 8900 18 ชั้น 1 นายสมหมาย ศรีสุข งน. สำนักงานคณบดี
2554 54.01.57.2075
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ Lenovo
1 13400 18 ชั้น 1 นายสมหมาย ศรีสุข งน. สำนักงานคณบดี
2554 54.01.57.2066-2067
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2 15910 22 ชั้น 2 นายวราเชษฐ พรหมประสิทธิ์ งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2554 54.05.07.40
เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ NPE
1 5900 18 ชั้น 1 นายสมหมาย ศรีสุข งน. สำนักงานคณบดี
2554 54.15.01.449
เครื่อง Printer ยี่ห้อ HP
1 3500 22 ชั้น 2 นายวราเชษฐ พรหมประสิทธิ์ งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2554 54.15.33.2
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย
1 46000 18 ชั้น 1 นายสมหมาย ศรีสุข งน. สำนักงานคณบดี
2554 54.01.57.2028-2029
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ยี่ห้อ SAMSUNG
2 18630 18 ชั้น 1 นายสมหมาย ศรีสุข งน. สำนักงานคณบดี
2554 54.07.104.21
เครื่องบันทึกข้อมูลเอนกประสงค์ ยี่ห้อ GRAPHTEC
1 65270 18 ชั้น 1 น.ส.อรจิตร ไชยลิขิต งน. สำนักงานคณบดี
2554 51.09.09.28
เครื่องเชื่อม MMA
1 32900 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2554 54.01.06.1479
ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ยี่ห้อ TAIYO
1 90000 18 ชั้น 1 น.ส.อรจิตร ไชยลิขิต งปม. สำนักงานคณบดี
2554 54.01.21.838-.839
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU ยี่ห้ออิมิเน้นท
2 35000 18 ชั้น 2 น.ส.อรวรรณ แซ่อึ่ง งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2554 53.01.06.1477-1478
ตู้เก็บครุภัณฑ์กันความชื้น ยี่ห้อ WONDERFUL
1 21000 18 ชั้น 1 น.ส. อรจิตร ไชยลิขิต งปม. สำนักงานคณบดี
2553 53.05.13.101-.105
ไมค์โครโฟนตั้งโต๊ะห้องประชุม
5 4000 18 ชั้น 1 นายวิชิต มาลาเวช งน. สำนักงานคณบดี
2553 53.07.202.172
เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ acer
1 18480 18 ชั้น 1 นางสาวอัญชลี พริ้มพราย งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2553 53.07.202.165
เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ acer
1 18900 22 ชั้น 1 นายสถาพร จันทวี งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2553 53.01.57.1913-1916
เครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย ยี่ห้อ SUMSUNG
4 15000 18 ชั้น 2 น.ส.อรวรรณ แซ่อึ่ง งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2553 53.01.57.1972
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ SAMSUNG
1 50000 18 ชั้น 2 น.ส.อรวรรณ แซ่อึ่ง งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2553 53.04.02.4
เครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ
1 38900 22 ชั้น 1 นายสถาพร จันทวี งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2553 53.07.202.164
เครื่องโปรเจคเตอร์
1 25300 22 ชั้น 1 นายสถาพร จันทวี งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2553 53.01.21.793-.794
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อิมิเน้ท์ ขนาด 18995 BTU
2 26500 22 ชั้น 1 นายนราพงศ์ ช่วยชัย งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2553 53.07.202.163
เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ acer
1 23000 23 ชั้น 1 นายมนตรี เรืองประดับ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2553 53.01.02.4947
โต๊ะสำหรับอาจารย์ผู้สอน
1 5500 18 ชั้น 1 นางรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล งน. สำนักงานคณบดี
2553 53.05.06.396
ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์,ลำโพง,ไมค์ลอย
1 14000 1811 นายวิชิต มาลาเวช งน. สำนักงานคณบดี
2553 53.07.202.161
เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์
1 26000 1814 นายวิชิต มาลาเวช งน. สำนักงานคณบดี
2553 53.01.72.63
เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP
1 32000 18 ชั้น 1 นายวิชิต มาลาเวช งน. สำนักงานคณบดี
2553 53.01.57.1908-1910
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟและโต๊ะ
3 27840 (ครุศาสตร์มหาบัณฑิต) (18 ชั้น 1) น.ส.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ งน. -
2553 53.07.202.160
เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ acer
1 19397 อาคาร 24 นายสุภาพ บุญเรือง งน. เทคโนโลยีโยธา
2553 53.05.25.10
เครื่องอินเวอร์เตอร์ ขนาด 0.5 แรงม้า 3 เฟส ยี่ห้อ HITACHI
1 7300 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2553 53.05.25.8-9
เครื่องอินเวอร์เตอร์ ขนาด 0.5 แรงม้า 1 เฟส ยี่ห้อ DELTA
2 8350 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2553 53.08.16.269.271
ม่านปรับแสงขนาด 3.63x1.00 ม.
3 5000 18 ชั้น 2 น.ส.อรวรรณ แซ่อึ่ง งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2553 53.01.21.793-794
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU ยี่ห้อ อิมิเน้ท์
2 35000 18 ชั้น 2 น.ส.อรวรรณ แซ่อึ่ง งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2553 53.01.57.1895
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Acer
1 12200 18 ชั้น 2 น.ส.อรวรรณ แซ่อึ่ง งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2553 53.07.202.116
โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson
1 25880 1813 น.ส.อรพรรณ อำนวยศิลป์ งน. สำนักงานคณบดี
2553 53.01.57.1879
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ Acer
1 29695 2321 นายสมหมาย ศรีสุข งน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2556 56.15.37.2402
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
1 15000 1826 นางสาวอรวรรณ ระย้า งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2556 56.15.37.2387-2388
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS
2 30000 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งน. เทคโนโลยีโยธา
2556 56.15.37.2435-2437
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2 35438 22 ชั้น 1 นายนราพงศ์ ช่วยชัย งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2556 56.05.66.13-.14
เครื่องออสชิลสโคป
1 55661 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2556 56.15.11.88
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MFW)
1 12700 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งน. เทคโนโลยีโยธา
2556 56.15.37.2454-2455
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo
2 20100 18 ชั้น 1 นายอัษรายุทธ มาศแก้ว - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2556 56.01.09.32
เครื่องเป่าลมร้อน ยี่ห้อ BAK
1 28355 23 ชั้น 1 นายปริญญา หม่อมพิบูลย์ - วิศวกรรมเครื่องกล
2556 56.01.64.128
แผงกั้นห้อง
1 69600 สาขาอิเล็กฯ นายสมหมาย ศรีสุข งน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2556 56.01.64.129
แผงกั้นห้อง
1 9380 สาขาอิเล็กฯ นางสาวอรวรรณ ระย้า งน. ชำรุด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2556 56.16.02.1
เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม
1 939000 23 ชั้น 1 นายวิทยา วงศ์กลาง - วิศวกรรมเครื่องกล
2556 56.15.37.2461-.2462
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
2 49980 22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2556 56.01.64.131
แผงกั้นห้อง
1 44850 18 ชั้น 1 นายสมหมาย ศรีสุข - สำนักงานคณบดี
2556 56.05.11.262
จอรับแสดงผลกล้องวงจรปิด
1 15990 18 ชั้น 1 นายสมหมาย ศรีสุข - สำนักงานคณบดี
2556 56.01.02.5089-5094
โต๊ะปฏิบัติทางไฟฟ้าพร้อมคอนโชล
6 29500 22 ชั้น 2 นายวิชิต มาลาเวช - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2556 56.15.37.2465-2467
แท็บแล็ต ยี่ห้อ ASUS
3 23700 18 ชั้น 2 นางสาวธนานันต์ อารีย์พงศ์ - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2556 56.06.43.29-.36
กล้องวงจรปิด
8 6250 18 ชั้น 1 นายสมหมาย ศรีสุข - สำนักงานคณบดี
2556 56.15.37.2473
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 31250 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย - เทคโนโลยีโยธา
2556 56.05.20.76
กล้องถ่ายวีดีโอ ยี่ห้อ SONY
1 54970 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย - เทคโนโลยีโยธา
2556 56.15.37.2482.2483
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2 24900 18 ชั้น 2 นายธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์ - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2556 56.15.87.2479-2481
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
3 24900 18 ชั้น 1 นางสาวอรพรรณ อำนวยศิลป์ - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2556 56.07.114.50
เครื่องทศนิยม 2 ตำแหน่ง(เครื่องชั่ง)
2 6750 22 ชั้น 1 นางสาวปสุตา สังข์ศรี - เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2556 56.15.37.2472
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 29900 18 ชั้น 1 นางสาวใยฟ้า ตระกูลสันติ - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2556 56.15.37.2468-71
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
4 20625 18 ชั้น 1 นายอัษรายุทธ มาศแก้ว - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2556 56.16.03.1
ชุดเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
1 99885 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย - เทคโนโลยีโยธา
2556 56.01.21.1034-1035
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 23000 BTU
2 39500 18 ชั้น 2 นางสาวอรวรรณ ระย้า - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2556 56.01.02.5096
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
1 25740 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2556 56.01.06.1509-1512
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงเตีย
4 5225 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2556 56.01.64.132
แผงกั้นห้อง
1 16790 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2556 56.15.37.2478
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 22880 อาคาร 25 นายชัชวาลย์ รัตน์พันธ์ งปม. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2556 56.09.78.2
เครื่องปั๊มลม ยี่ห้อ PUMA
1 9975 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2556 56.15.37.2486-2488
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
3 24900 18 ชั้น 2 น.ส. ศศิธร อิสโร - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2556 56.07.38.34
เครื่องปั่นกวนพร้อมให้ความร้อน ยี่ห้อ LMS
1 8340 22 ชั้น 1 น.ส..ปสุตา สังข์ศรี - เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2556 56.07.136.31-36
บอร์ดทดลอง
6 13000 2322 นายสมหมาย ศรีสุข งปม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2556 56.15.37.2501
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
1 25000 22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2556 56.08.06.336-345
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
10 3900 23 ชั้น 1 นายมนตรี เรื่องประดับ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2556 56.01.21.1036-1044
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU
9 33288 อ.18 อ.22 อ.23 อ.24 นายวิชิต มาลาเวช - -
2556 56.07.135.18
ชุดฝึกปฏิบัติการ PLC
1 12280 23ชั้น 1 นายกรีฑา แก้วคงธรรม งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2556 56.07.135.19
ชุดฝึกปฏิบัติการ PLC
1 15540 23 ชั้น 1 นายกรีฑา แก้วคงธรรม งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2556 56.01.44.494
ป้ายห้องสำนักงานคทอ.
1 47150 18 ชั้น 1 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. สำนักงานคณบดี
2556 56.07.104.22-23
เครื่องวัด
2 8913 18 ชั้น 1 นายปริญญา หม่อมพิบูลย์ - วิศวกรรมเครื่องกล
2556 56.01.02.5189
โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้
1 337647 23 ชั้น 2 นายสมมหมาย ศรีสุข - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2556 56.06.47.352-353
เครื่องโปรเจคเตอร์
2 26000 18 ชั้น 2 น.ส.อรพรรณ อำนวยศิลป์ - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2556 NSTRU F05 56 021 196 000001
เกจเช็คความเร็วสูง
1 5999 23 ชั้น1 นายวิทยา วงศ์กลาง - วิศวกรรมเครื่องกล
2556 NSTRU F05 56 021 197 000001
ปากกา Angel
1 9259 23 ชั้น1 นายวิทยา วงศ์กลาง - วิศวกรรมเครื่องกล
2556 NSTRU F05 56 0220198 000001-3
ด้ามมีดปาดหน้าแบบ 3 ปาก
3 6480 23 ชั้น1 นายวิทยา วงศ์กลาง - วิศวกรรมเครื่องกล
2557 56.15.37.2564-2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ DELL รุ่น INSPRON-660
3 19900 22 ชั้น 2 ผศ.สุนทร ปลื้มสง งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2557 56.07.104.24-25
เครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาเซรามิกส์
2 12091 อาคาร 25 นายชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ งปม. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2557 56.15.37.2572
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo
1 18990 18 ชั้น 1 อัษรายุทธ มาสแก้ว งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2557 57.04.64.1
เครื่องตรวจความเร็วรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์
1 285690 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งน. เทคโนโลยีโยธา
2557 57.16.01.1
เครื่องเตรียมชิ้นงาน Dumbell cubell
1 47000 22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 57.04.65.1
ชุดทดสอบหาขนาดคละของมวลรวมหยาบ ยี่ห้อ TEST MATERIAK รุ่น TMC AGG7
1 174000 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม งน. เทคโนโลยีโยธา
2557 57.15.37.3002
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP Q-A3M50AS
1 25670 22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 57.15.10.179
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 Port Gigadit
1 8000 22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 55.15.37.3005-.6
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo รุ่น IdeaPad
2 24990 23 ชั้น 1 นายมนตรี เรืองประดับ,นายวิทยา วงษ์กลาง งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2557 57.04.66.1
ชุดทดสอบแรงอัดแกนเดียว ยี่ห้อ STS รุ่น STS-S81
1 190000 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม งน เทคโนโลยีโยธา
2557 57.06.47.354-355
เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ acer
2 22900 18 ชั้น 1 นายอัษรายุทธ มาสแก้ว งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2557 57.15.37.3003-3004
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo V 480
2 25000 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 57.15.37.3011
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต ยี่ห้อ Sony Vaio
1 42900 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย งปม. เทคโนโลยีโยธา
2557 57.16.06.1
เครื่องทดสอบอเนกประสงค์
1 850000 (22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 57.01.02.1054
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ยี่ห้อ อินิเน้นท์
1 40000 22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 57.06.43.40
กล้องวงจรปิด ,เครื่องบันทึกภาพ
1 20230 22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 57.07.84.31-32
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่ห้อ SIGLENT รุ่น SDS074CFL
2 41837 22 ชั้น 2 ผศ.สุนทร ปลื้มสง งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2557 57.07.289.1
ชุดทดลองเทคโนโลยีระบบสายอากาศ ยี่ห้อ MANNTEL รุ่น WATS-2002
1 600000 2328 นายวรากรณ์ สาริขา งน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2557 57.15.37.3035-3039
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo
5 18900 18 ชั้น 1 น.ส.อัญชลี พริ้มพราย งปม. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2557 57.15.37.3053-55
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP
3 26990 18 ชั้น 2 น.ส.ธนานันต์ อารีย์พงศ์ งปม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2557 57.15.01.525
เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP
1 22790 18 ชั้น 2 น.ส.ศศิธร อิสโร งปม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2557 57.09.09.32
เครื่องเชื่อมโลหะโรงงานขนาด MMA 140
1 5900 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม งน. เทคโนโลยีโยธา
2557 57.15.37.3044-3048
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo
5 18900 18 ชั้น 1 น.ส.ใยฟ้า ตระกูลสันติ งปม. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2557 57.06.08.1
ชุดฝึกไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ยี่ห้อ  ‎ZENITH  ‎รุ่น  ‎Z‎0535  scries
1 1170000 23 ชั้น 1 นายกรีฑา แก้วคงธรรม - วิศวกรรมเครื่องกล
2557 57.04.69.1
ปั๊มไฮดรอลิกส์สำหรับเครื่องทดสอบ
1 30000 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม งปม. เทคโนโลยีโยธา
2557 57.04.70.1
ชุดทดสอบหาขนาดคละของหิน ยี่ห้อ Humboldt
1 16000 อาคาร 24 นายสุภาพ บุญเรือง งปม. เทคโนโลยีโยธา
2557 57.04.67.1
ชุดจำแนกประเภทของดิน
1 56389 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม งน. เทคโนโลยีโยธา
2557 57.07.130.3
ชุดทดลองเทคโนโลยีไมโครเวฟ ยี่ห้อ Lab-Volt รุ่น 8090
1 960000 2823 นายวรากรณ์ สาริขา งน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2557 57.04.68.1
ชุดเตรียมตัวอย่างดิน
1 53711 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม งปม. เทคโนโลยีโยธา
2557 57.01.02.5200-5204
โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
5 9320 18 ชั้น 2 นายธรรมศันย์ สุวรรณ์โรจน์ งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2557 57.15.01.529
เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother ALL IN ONE
1 8990 อาคาร 25 นายชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ งปม. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2557 57.05.01.10-11
เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า ยี่ห้อ Glentest รุ่น CA164-03
2 18490 22 ชั้น 2 ผศ.สุนทร ปลื้มสง งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2557 57.16.09.1-.2
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนด้วยตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
2 285000 22 ชั้น 2 ผศ.สุนทร ปลื่มสง งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2557 57.05.06.456-461
ชุดเครื่องเสียง
6 6200 18 ชั้น 2 น.ส.อรพรรณ อำนวยศิลป์ งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2557 57.05.69.1
ครุภัณฑ์ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประกอบด้วย 1. เจนเนอเรเตอร์ 1 เฟส ขนาด 2 KW/220/9.1 A/50Hz 2. มอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 1.5 KW/380V/3.2A/2,860 RPM 3. หม้อแปลงปรับแรงดันแบบแกนหมุน 3 เฟส ขนาด 3KVA/0-430V/4A 4. หม้อแปลงปรับแรงดันแบบแกนหมุน 1 เฟ
1 33536 22 ชั้น 2 ผศ.สุนทร ปลื้มสง งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2557 57.06.43.43/1-3
กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ Hi-View รุ่น Hv-3204
4 7866 18 ชั้น 2 น.ส.ธนานันต์ อารีย์พงศ์ งปม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2557 57.07.15.6
เครื่องวัดเร็วลม รุ่น TM10A
1 20000 2321 นายสมหมาย ศรีสุข งน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2557 57.09.09.30-31
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ Inventor
2 5600 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 57‎.‎01‎.‎02‎.‎5199‎
โต๊ะระดับหน้าเหล็กหล่อ Granding plate
1 11770 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2557 57.15.37.3058
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่ห้อ SIGLENT รุ่น SDS074CFL
1 18000 18 ชั้น 1 นางบุหงา พันจินา งน. สำนักงานคณบดี
2557 57.15.37.3064
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP Pavilion 20 All in one
1 18000 18 ชั้น 1 น.สชาลิสา พราหมณ์ชู งน. สำนักงานคณบดี
2557 57.15.01.628
เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 เฟส
1 220000 23 ชั้น 1 นายวิทยา วงษ์กลาง งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2557 57.06.47.423-.425
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ CASIO รุ่น
3 39000 อาคาร18 ห้อง 1821,1831,1834 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. -
2557 57.06.47.436-.438
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ CASIO รุ่น
3 39000 อาคาร 23 ห้อง 2326,2327,2328 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. -
2557 57.06.47.439-.440
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ CASIO รุ่น
2 39000 อาคาร 24 ห้อง 2412,2421 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. -
2557 57.06.47.484
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ CASIO รุ่น
1 39000 อาคาร 25 ห้อง 2521 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. -
2557 57.06.40.314-.318
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ RAZR รุ่น
5 29750 อาคาร 18 ห้อง1821,1831,1834,1837,1838 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. -
2557 57.06.40.333-.335
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ RAZR รุ่น
3 29750 อาคาร 23 ห้อง 2326,2327,2328 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. -
2557 57.06.40.336-.337
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ RAZR รุ่น
2 29750 อาคาร 24 ห้อง2412,2421 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. -
2557 57.06.40.382
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ RAZR รุ่น
1 29750 22 ชั้น 2 น.ส.วิลาวัณย์ จินวรรณ งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2557 57.15.37.2999
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ RAZR รุ่น
1 25500 อาคาร 1812 นายฉัตรชัย แก้วดี งน. -
2557 57.07.139.15
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
1 174500 22 ชั้น 2 นายสุนทร ปลื้มสง งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2558 58.16.34.1-.2
ชุดฝึกทดลองการออกแบบไมโครคอลโทรเลอร์
2 280500 2329 นายธราดล รัตนนาวิน งปม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2558 58.16.33.1-2
ชุดทดลองระบบเครือข่าย
2 298000 2329 นายธราดล รัตนนาวิน - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2556 56.16.23.1
ชุดปฏิบัติการตรวจสอบไฟเบอร์ออฟติก
1 647000 2324 นายสมหมาย ศรีสุข - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2557 57.07.292.1
ชุดทดลองหาความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมหยาบ
1 95000 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม - เทคโนโลยีโยธา
2558 58.16.19.1
เครื่องทดสอบกำลังแรงอัดและดัดคอนกรีต
1 1150000 อาคาร 24 นายสุวัฒนา นิคม - เทคโนโลยีโยธา
2558 58.09.09.33-.35
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
3 43870 22 ชั้น 1 นายอดิศร ไกรนรา ชำรุด เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2558 58.15.11.99-100
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ Soliworks ( 30 user)
2 140000 22 ชั้น 1 นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ - เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2558 58.15.37.3121-3130
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
10 23600 18 ชั้น 1, 22 ชั้น 2 นางสาววิลาวัณย์ จินวรรณ สำนักงานคณะฯ,ไฟฟ้า สำนักงานคณบดี
2558 58.15.11.101
ซอต์ฟแวร์ Visum Size D
1 211860 อาคาร 24 นายปิติ จันทรุไทย - เทคโนโลยีโยธา
2558 58.07-.84.33-.40
เครื่องวัดออสซิลโลสโคปชนิดดิจิทัล
8 16625 2328 นายสมหมาย ศรีสุข - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2557 57.06.47.488
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
1 23900 18 ชั้น 2 นางสาวธนานันต์ อารีย์พงศ์ - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2558 58.16.36.1
ชุดห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
1 942800 2323 นายสมหมาย ศรีสุข - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2558 58.07.299.1
ชุดถ่ายทอดสัญญาณสำหรบกล้องจุลทรรศน์
22 12840 22 ชั้น 1 นายวัสสา รวยรวย - เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2558 58.07.02.167
กล้องจุลทรรศน์ แบบดิจิตอล
1 26215 ( 22 ชั้น 1) นายวัสสา รวยรวย - เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2558 58.07.02.166
กล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่
1 29425 22 ชั้น 1 นายวัสสา รวยรวย - เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2558 58.07.300.1
ตู้ควบคุมความชื้นระบบดิจิตอล
1 6500 22 ชั้น 1 นายวัสสา รวยรวย งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2558 58.15.37.3195
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
1 30000 23 ชั้น 1 นายอนุรักษ์ ตรีเพ็ชร งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2558 58.01.21.1108-.1109
เครื่องปรับอากาศ
2 40500 25 ชั้น 2 ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ - เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2558 58.15.10.186-.187
Swich Hub
2 18000 25 ชั้น 2 ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ - เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2558 58.06.47.498
โปรเจคเตอร์
1 21000 2524 ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ - เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2558 58.05.16.481
เครื่องเสียงพร้อมลำโพง
1 10000 25 ชั้น 2 ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์ - เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2558 58.15.37.3197
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
1 27000 22 ชั้น 1 นายวัสสา รวยรวย งน. ชำรุด/เสื่อมสภาพ เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2559 59.07.135.20
ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 505000 22 ชั้น 2 นายวิชิต มาลาเวช งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2558 58.15.37.3211-3220
เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
10 449000 18 ชั้น 2 นายธานี จินตสุทธิศักดิ์ งปม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2559 59.16.57.1
ชุดปฏิบัติการวัสดุและทดสอบทางวัสดุ
1 820000 22 ชั้น 1 นายวัสสา รวยรวย งปม. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2559 59.07.305.1
ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน
1 984500 22 ชั้น 2 นายวิชิต มาลาเวช งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2559 59.15.01.550
เครื่องพิมพ์พล๊อตเตอร์
1 309200 25 ชั้น 2 นายฉัตรชัย แก้วดี งปม. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2558 58.15.37.3198
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1 120000 18 ชั้น 2 นางสาวธนานันต์ อารีย์พงส์ งปม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2559 59.16.54.1
ชุดทดสอบการหาการสูญเสียของไหลในระบบปิด
1 490000 23 ชั้น 1 นายปริญญา หม่อมพิบูรณ์ งปม. วิศวกรรมเครื่องกล
2559 59.16.46.1
ชุดทดสอบความต้านทานการไถลของผิวจราจร
1 312000 24 ชั้น 1 นายปิติ จันทรุไทย งปม. เทคโนโลยีโยธา
2558 58.16.43.1-58.16.43.8
เครื่องกำเนิดสัญญาณ
8 238654 23 ชั้น 2 นายสมหมาย ศรีสุข งปม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2559 59.16.45.1
ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช (C.B.R)
1 218000 24 ชั้น 1 นายสุภาพ บุญเรือง งปม. เทคโนโลยีโยธา
2559 59.15.37.3275
เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion 550
2 47800 1816 นายพงศ์พัชร บัวเพ็ชร งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2559 59.01.01.8604-8605
เก้าอี้
2 4300 1816 นางสาวอัญชลี พริ้มพราย งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2559 59.15.01.640
เครื่องกระแสไฟฟ้า SYNDOME
1 1590 23 ชั้น 1 นายปริญญา หม่อมพิบูรณ์ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2558 58.15.37.3202-3204
เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA
3 59700 22 ชั้น 2 นางสาวสิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์ งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2558 58.16.43.6-43.8
เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า
3 89495 22 ชั้น 2 นายวิชิต มาลาแวช งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2559 59.01.21.1129-1140
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
12 33726 2321,2322,2326,2327,2328,2329 สำนักงานคณะ งปม. สำนักงานคณบดี
2559 59.08.33.18
ถังน้ำพีวีซี
1 8500 - ส่วนกลาง งปม. -
2559 59.15.10.192-199
ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ Basic Network
8 50000 18 ชั้น 2 นายธานี จินตสุทธิศักดิ์ งปม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2559 59.15.01.572
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ
1 69500 25 ชั้น 2 นางสาวณปภัช จันทร์เมือง งปม. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2560 60.16.80.1
ชุดปฎิบัติการจำลองสถานการณ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 800000 1821 นายรวิศ คำหาญพล งปม. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2560 60.16.78.1
ชุดปฏิบัติการเวลาการศึกษา การอบรม การใช้งานซอฟแวร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 900000 1821 นายรวิศ คำหาญพล งปม. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2560 60.16.79.1
ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 590000 23 ชั้น 1 นายปริญญา หม่อมพิบูลย์ งปม. วิศวกรรมเครื่องกล
2560 60.16.27.2-.3
ชุดทดลองปั๊ม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 495000 23 ชั้น 1 นายปริญญา หม่อมพิบูลย์ งปม. วิศวกรรมเครื่องกล
2560 60.05.65.2
ชุดเครื่องวัดทางไฟฟ้า ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 900000 22 ชั้น 2 นางสาวสิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์ งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2560 60.05.67.2-.11
ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 480000 23 ชั้น 2 นายสมหมาย ศรีสุข งน. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2560 60.16.06.2
เครื่องทดสอบกำลังแรงดึงวัสดุขนาด 500 กิโลนิวตัน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 963000 24 ชั้น 1 นายปิติ จันทรุไทย งน. เทคโนโลยีโยธา
2560 60.16.89.1
ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวัสดุและโลหะวิทยา
1 139100 22 ชั้น 1 นายวัสสา รวยรวย งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2560 60.16.86.1
ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า,ออสซิลโลสโคป
1 260500 23 ชั้น 1 นายวราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2560 60.01.21.1207 - 1208
เครื่องปรับอากาศ Eminent 2400 BTU
2 60000 25 ชั้น 2 นางณปภัช จันทร์เมือง งน. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2560 60.15.37.3470
เครื่องคอมพิวเตอร์จอ LED Philips
1 15790 25 ชั้น 2 นางสาวณปภัช จันทร์เมือง งน. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2560 60.16.90.1
พัฒนาห้องปฏิบัติการชุดปฏิบัติการระบบรีเลย์ป้องกัน
1 350000 22 ชั้น 2 นายวิชิต มาลาเวช งน. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2560 60.16.81.1
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1 183500 1821 นายพงศ์พัชร บัวเพ็ชร งน. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
2560 NSTRU S01 60 071 008 000011
โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ EPSON รุ่นEB-X36
1 38950 อาคาร 18 ห้อง 1824 นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด งปม. สำนักงานคณบดี
2560 NSTRU S01 60 071 008 000012
โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ EPSON รุ่นEB-X36
1 38950 1832 นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด งปม. สำนักงานคณบดี
2560 NSTRU S01 60 071 008 000017
โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ EPSON รุ่นEB-X36
1 38950 2224 นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2560 NSTRU S01 60 071 008 000018
โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ EPSON รุ่นEB-X36
1 38950 2226 นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2560 NSTRU S01 60 071 008 000019
โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ EPSON รุ่นEB-X36
1 38950 2227 นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2560 NSTRU S01 60 071 008 000020
โปรเจคเตอร์ยี่ห้อ EPSON รุ่นEB-X36
1 38950 2228 นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด งปม. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2560 NSTRU S01 60 021 385 000001
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1 1670000 22 ห้องเครื่องมือการผลิต นายวัสสา รวยรวย งน. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
2561 NSTRU F0561011030000001
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
2 33126 อาคาร 25 ชั้น 1 อ.ณปภัช จันทร์เมือง งน. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2561 NSTRU F0561021398000001/1 NSTRU F0561021398000001/2 NSTRU F0561021398000001/3
ชุดปฏิบัติการทางวัสดุอุตสาหกรรม
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
1.1 เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติ Color Jet Printer ยี่ห้อ Projet CJP 1 เครื่อง
1.2 ชุดเครื่องมือสำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาเบื้องต้น 1 ชุด
1.3 เครื่องสำรองไฟ
1 1675000 22 ชั้น 1 อ.พงศ์เทพ วีระพงศ์ งน. ส่วนกลางจัดซื้อ -
2561 NSTRU F0561051007000001
เครื่องพ่นสี B&D HVLP400-QS
1 3490 อาคาร 24 อ.สุวัฒนา นิคม งน. เทคโนโลยีโยธา
2561 NSTRU F0561151003000007
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus
1 17990 อาคาร 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา นิคม งน. เทคโนโลยีโยธา
2561 NSTRU F0561151002000010
เครื่องพิมพ์ HP
1 7300 อาคาร 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา นิคม งน. เทคโนโลยีโยธา
2561 NSTRU F0561151002000012
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (canon)
1 7865 อาคาร 25 ชั้น1 อ.ณปภัช จันทร์เมือง งน. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
2561 NSTRU F0561151002000013 - 14
เครื่องพิมพ์ HP
2 3990 1827 อ.อรวรรณ แซ่อึ่ง งน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2561 NSTRU F056110101100001
เตาอบโรงงานอบดินเหนียว
1 34000 อาคาร 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา นิคม งน. เทคโนโลยีโยธา
2561 NSTRU F056115140500001
ชุดอุปกรณ์การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1 34500 อาคาร 18 อ.อภิศันย์ ศิริพันธ์ งน. สำนักงานคณบดี
2561 NSTRU F0561011003000022
ตู้ลิ้นชัก พร้อมล้อ (สีเขียว)
4 3790 อาคาร 18 อ.พงศ์พัชร บัวเพ็ชร งน. สำนักงานคณบดี
2561 NSTRU F0561011001000022,23,24,25
โต๊ะพร้อมกระจก 3.5 ฟุต
4 4880 1817 อ.พงศ์พัชร บัวเพ็ชร งน. สำนักงานคณบดี
2561 NSTRU F0561031200000001
รถไฟฟ้ารับส่งสาธารณะ 6 ที่นั่ง
1 354923 อาคาร 23 ชั้น 1 อ.วิทยา วงษ์กลาง งน. วิศวกรรมเครื่องกล
2562 NSTRUF0562011014000003 , NSTRUF0562011014000004
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24200 BTU
Carrier
2 33725 อาคาร 23 ชั้น 1 อ.ปริญญา หม่อมพิบูลย์ งน.พ วิศวกรรมเครื่องกล
2562 NSTRUF0562011001000057 , NSTRUF0562011001000058
โต๊ะสีเชอรี่ดำ
2 2980 1838 อ.ธนานันต์ งน.พ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2562 NSTRUF0562011340000049
เก้าอีสนักงานสีดำ
1 2350 1838 อ.ธนานันต์ งน.พ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2562 NSTRUF0562011340000050, NSTRUF0562011340000051, NSTRUF0562011340000052, NSTRUF0562011340000053, NSTR
เก้าอี้สำนักงานสีเขียว
12 11880 1838 อ.ธนานันต์ งน.พ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
2562 NSTRUF0562051253000001
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Inverter
1 4000 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา งน.พ เทคโนโลยีโยธา
2562 NSTRUF0562101052000001
เครื่องปั้มลมไฟฟ้า PUM/AIR COMPRESSOR
1 5730 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา งน.พ เทคโนโลยีโยธา
2562 NSTRUF0562051240000001
เครื่องตัดไฟเบอร์ตัดเหล็ก MAKTEC
1 3500 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา งน.พ เทคโนโลยีโยธา
2562 NSTRUF0562101042000001, NSTRUF0562101042000002
เครื่องขัดกระดาษทราย MAKITA
2 5600 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา งน.พ เทคโนโลยีโยธา
2562 NSTRUF0562051005000001, NSTRUF0562051005000002
สว่านไร้สาย MAKITA
2 6000 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา งน.พ เทคโนโลยีโยธา
2562 NSTRUF0562101238000001, NSTRUF0562101238000002
เลื่อยวงเดือน MAKITA
2 8000 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา งน.พ เทคโนโลยีโยธา
2562 NSTRUF0562051238000001, NSTRUF0562051238000002
เครื่องเจียรไฟฟ้า4" MAKITA
2 6400 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา งน.พ เทคโนโลยีโยธา
2562 NSTRUF0562101254000001
โต๊ะเลื่อยวงเดือน 12"
1 13500 24 ชั้น 1 อ.สุวัฒนา งน.พ เทคโนโลยีโยธา