กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดห้องเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2559รายละเอียด

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดห้องเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2559

วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2559