สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านศิลาดล วันที่ 12-18 ธันวาคม 2558รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านศิลาดล วันที่ 12-18 ธันวาคม 2558

วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2558