เรื่อง : การอบรมการใช้เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.saimakotop.com
รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัลจัดอบรมการใช้เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.saimakotop.com ให้แก่กลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1825

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://techno.nstru.ac.th/2016/showactivity.php?activityID=265
วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2562