ติดต่อเรา

ชั้น 2 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทร 075-809854/แฟ็กซ์ 075-377439