วีดีโอทั้งหมด

ลำดับ
ชื่อวีดีโอ
ลิ้งแนบ
วันที่ประกาศ
1
มาร์ชราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 กันยายน 2556
2
วีดีทัศน์แนะนำ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 เมษายน 2556
3
VTR ครบรอบ 54 ปี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
18 ตุลาคม 2555