ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ในงานราชภัฎวิชาการ 2560

เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช...Read More
(26 มกราคม 2560)

คุรุสภาประกาศให้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพขาดแคลน

คุรุสภาประกาศ 86 สาขาวิชาชีพขาดแคลน สามารถสอบบรรจุเป็นครูได้...Read More
(20 ตุลาคม 2557)

ดูข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมสาขา

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

วันที่ : 11 ตุลาคม 2559

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและทำความสะอาดห้องเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2559

วันที่ : 12 มกราคม 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านศิลาดล วันที่ 12-18 ธันวาคม 2558

วันที่ : 21 ธันวาคม 2558

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษารหัส 5611513 กลุ่ม 03

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วีดีโอเผยแพร่

ประมวลภาพกิจกรรมในสถานประกอบการ ที คอม เซอร์วิส โดยนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 รหัส 5611513 กลุ่ม 03

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558

มาร์ชราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ : 1 กันยายน 2556

วีดีทัศน์แนะนำ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ : 3 เมษายน 2556

VTR ครบรอบ 54 ปี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ : 18 ตุลาคม 2555

ดูวีดีโอทั้งหมด