เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference (online)รายละเอียด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เเจ้งเชิญชวนคณาอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เเละนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอเเบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference: A Better Change in Higher Education for Future Economy ในระหว่างวันท่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) จึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการประชุม เป็นรูปแบบอนไลน์ เเละขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอเเบบปากเปล่า หรือเเบบโปสเตอร์ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิมเติ่มได้ที่ คุณวิไลลักศณ์ ปรีชาพานิช หรือโทรศัพท์ 0 7428 9220 โทรสาร 0 7428 9228 e-mail: wililuck.p@psu.ac.th

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด