เรื่อง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำวารสารศิลปศาสตร์รายละเอียด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ เพื่อเผยเเพร่ผลงานวิจัยเเละวิชาการของอาจรย์ นักวิจัย นักวิชาการ เเละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านภาษาเเละการจัดการศึกษาภาษา วัฒนธรรมศึกษาเเละสังคมศาสตร์ กำหนดออก 2 ฉบับต่อปี ( มกราคม - มิถุนายน เเละ กรกฎาคม - ธันวาคม )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานวิจัยเเละวารสาร  คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 07428 6675 หรือ E-mail: journal.lapsu@gmail.com

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด