เรื่อง : สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี2564รายละเอียด

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี2564 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเเล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา2564 ในระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียาบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียาบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครในวันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 3 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 15 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด