เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CU-TEPรายละเอียด

ศูนย์ภาษา สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CU-TEP ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

ณ อาคาร 19 รับสมัครในวันที่ 22 - 26 กุมภรามพันธ์ 2564 

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด