เรื่อง : รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหลักสูตร/สาขาวิชารายละเอียด

ส่งรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหลักสูตร/สาขาวิชา

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประกาศ ชาลิสา พราหมณ์ชู