เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่องรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2563
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี