เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติพร้อมระบบวิชั่น ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุดรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติพร้อมระบบวิชั่น ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 1 ธันวาคม 2563
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี