เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2563
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี