เรื่อง : ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่องรายละเอียด

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2563
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี