เรื่อง : รายละเอียดความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิบัติราชการ (รายปี) พ.ศ.2564รายละเอียด

รายละเอียดความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิบัติราชการ(รายปี) พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2563
ผู้ประกาศ ชาลิสา พราหมณ์ชู