เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางและกำหนดการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563รายละเอียด

แนวทางและกำหนดการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน๋์ ประจำปีการศึกษาื 2563

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 พฤษภาคม 2563
ผู้ประกาศ ศรีไพร อมรฤทธิ์