เรื่อง : #คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำหรับ ประชุม/สอนออนไลน์รายละเอียด
1.Google Classroom สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด คลิก
2.Google Classroom สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด คลิก
3.Google Meet สำหรับประชุม/สอน ดาวน์โหลด คลิก
เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) https://www.nstru.ac.th/th/news/view/2703/
วันที่ประกาศ 6 เมษายน 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด