เรื่อง : ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรายละเอียด

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

http://race.nstru.ac.th/home_ex/student_job/

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://race.nstru.ac.th/home_ex/student_job/
วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด