เรื่อง : ระบบแบบประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 58)รายละเอียด

ระบบแบบประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 58)

http://techno.nstru.ac.th/main62/main.php

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://techno.nstru.ac.th/main62/main.php
วันที่ประกาศ 2 เมษายน 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด