เรื่อง : ม.ราชภัฏนครศรีฯ ตื่นตัว ดึงเอกชนติวเข้ม อาจารย์ ตอบโจทย์เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตรายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์นิสสันสู่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์นิสสันสู่สังคม” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานทางด้านช่างยนต์ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์และทักษะให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่นักศึกษาและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
รศ.วิมล ดำศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางเทคโนโลยียานยนต์ โดยเฉพาะระบบเมคาทรอนิกส์ ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่นำมาใช้ในรถยนต์ นับวันจะมีความสำคัญมาก ต้องขอบคุณนิสสันที่ได้ให้การสนับสนุน เพื่อ ให้ครู อาจารย์ และผู้เรียนเป็นผู้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานทางด้านช่างยนต์ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 
 
 
ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในปัจจุบัน การเรียนการสอน ต้องเน้นในเรื่องของทักษะหรือภาคปฏิบัติ หรือเรียนแบบ Learning by doing เพราะหากให้เรียนในเชิงทฤษฎีมักจะไม่ได้รับความสนใจ แต่หากมีการป้อนทักษะทางวิชาการรวมถึงด้านอาชีพแล้วเด็กจะสนใจและเกิดการเรียนรู้มากกว่า และจะรอให้มีเครื่องมือพร้อมก็จะไม่ทัน การสนับสนุนจากภาคเอกชน จึงเป็นคำตอบ เพราะบริษัทรถยนต์ โดยเฉพาะ นิสสัน มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ การเข้ามาสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี ซึ่งเห็นตรงกันว่า เราจะมุ่งไปที่ การพัฒนาอาจารย์ก่อน เพื่อเติมความรู้ ใหม่ๆ สร้างความมั่นใจในการพัฒนานักศึกษา โดยเรายินดีที่จะขยายความรู้ที่ได้รับ สู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ด้วย 
 
 
สำหรับ นายซุกรันดร์ สตอปา นักศึกษา สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้สัมผัสกับเทคโนโลยียานยนต์ในครั้งนี้กล่าวว่า “เรียนด้านไฟฟ้า ก็มีความสนใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ได้เจอรถยนต์พลังงานไฮบริดและพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยจริงๆ ก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาก” 
 
 
  เช่นเดียวกับ นายสุรวุธ บูมลายู นักศึกษาชั้น สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เล่าว่า “ไม่เคยได้สัมผัสรถเครื่องยนต์รถไฮบริด และรถไฟฟ้าเลย รู้จักแต่รถกอล์ฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พอเป็นรถยนต์เพิ่งจะมีโอกาสได้ดูใกล้ๆ ได้สอบถาม ได้เรียนรู้ว่าการทำงานเป็นอย่างไร ระบบต่างๆ ทำงานอย่างไร และเกิดแรงบันดาลใจให้อยากเรียนเพิ่มเติม ขอบคุณที่มาอัพเดทความรู้ให้นักศึกษา ก้าวทันโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่” 
เอกสารแนบ
-
ลิ้ง (ที่มา) http://www.banmuang.co.th/news/education/54774
วันที่ประกาศ 8 กรกฎาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด