เรื่อง : ระบบส่งบทความวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 63รายละเอียด

ระบบส่งบทความวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 63

https://forms.gle/6ZmanLGjpt734r9t7

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) https://forms.gle/6ZmanLGjpt734r9t7
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด