เรื่อง : แบบฟอร์ม บทความวิจัย ครั้งที่ 2/2563 การประชุมวิชาเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 2รายละเอียด

แบบฟอร์ม บทความวิจัย ครั้งที่ 2/2563  การประชุมวิชาเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด