เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและชุมชนเป้าหมายของการให้บริการวิชาการของสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง พื้นที่เป้ามหายและชุมชนเป้าหมายของการให้บริการวิชาการของสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ประกาศ ศรีไพร อมรฤทธิ์