เรื่อง : เรื่อง ปชส.หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น4รายละเอียด

เรื่อง ปชส.หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น4

วันที่ 16-17 ส.ค. 2559  ณ โรงแรมเซนจูรี่ พารค์ กทม. 

www.knit.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) www.knit.or.th
วันที่ประกาศ 5 กรกฎาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด