เรื่อง : ปชส. สาขาเทคโนโลยีการจัดอุตสาหกรรมและโลจิสติก ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายละเอียด

ปชส. สาขาเทคโนโลยีการจัดอุตสาหกรรมและโลจิสติก ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง"การพัฒนาศักยภาพการเขียนวิจัย และบทความวิจัย"

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด