เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมืใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10Xรายละเอียด

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมืใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10X

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด