เรื่อง : ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมชมงานดนตรี และการแข่งขันานาชาติเชียงใหม่ฮีนาสเตร่า 2019รายละเอียด

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมชมงานดนตรี และการแข่งขันานาชาติเชียงใหม่ฮีนาสเตร่า 2019

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด