เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมส์เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2รายละเอียด

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมส์เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด