เรื่อง : ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นรายละเอียด

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด