เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด