เรื่อง : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่2563 จำนวน 9 หลักสูตร/สาขา รอบคัดเลือกตรง (Direct NSTRU) >>> รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 <<<รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่2563 จำนวน 9 หลักสูตร/สาขา

รอบคัดเลือกตรง (Direct NSTRU)

>>> รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 <<<

 

# ระดับปริญญาตรี #

 

กลุ่มไลน์ เทคโนโลยีโยธา

http://line.me/ti/g/QSKvWGbsuq

 

กลุ่มไลน์ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 

http://line.me/ti/g/grXYWSFE0l

 

กลุ่มไลน์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

http://line.me/ti/g/grXYWSFE0l

 

กลุ่มไลน์ วิศวกรรมเครื่องกล 

http://line.me/ti/g/fqBXs2AlYL

 

กลุ่มไลน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล

http://line.me/ti/g/wPm5D-C1yn

 

กลุ่มไลน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

http://line.me/ti/g/ZUeeCFTP8K

 

กลุ่มไลน์ เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต

https://line.me/R/ti/g/AuMS3e_bE-

 

กลุ่มไลน์ เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์

https://line.me/R/ti/g/QhAya-TG4I

 

กลุ่มไลน์ อุตสาหกรรมศิลป์

http://line.me/ti/g/J6hnWYvSH5

 

 

เว็บไซต์รับสมัคร http://admis.nstru.ac.th/admis_nstru/index.php

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โทร. 075-809868 หรือ 075-809866

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://techno.nstru.ac.th

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด