เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563รายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด