เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Agile Software Development with Scrumรายละเอียด

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Agile Software Development with Scrum

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด