เรื่อง : รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรายละเอียด

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ ชาลิสา พราหมณ์ชู