เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่องรายละเอียด

ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 6 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี