เรื่อง : ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2563 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่รายละเอียด

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2563 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด